Beschikbaarheid

Aan de hand van de beschikbaarheid kunt u als werkgever makkelijk een rooster maken voor uw medewerkers. De beschikbaarheid kan ingesteld worden vanuit het Dashboard, “Mijn Rooster” en het Rooster tabblad.

Toegangsrechten
Onder Instellingen > Toegangsrechten kunt u de mogelijke rechten van “Beschikbaarheid” vinden.
Standaard kunnen medewerkers hun eigen beschikbaarheid aangeven.

Automatische herinneringen
Vanuit het systeem kunnen er herinneringen worden verstuurd naar de medewerkers op afdelingsniveau. Via Instellingen > Rooster > Beschikbaarheid kunt u aangeven wanneer de herinnering verstuurd moet worden. Medewerkers kunnen wijzigingen aanbrengen in de al opgegeven beschikbaarheid tot een aantal dagen voor de periode. Zo staat de beschikbaarheid van de medewerker na die periode vast. Bij minimaal aantal dagen kunt u aangeven hoeveel dagen de medewerkers moeten opgeven. Zo kunt u per afdeling de automatische beschikbaarheid herinneringen beheren.

Beschikbaarheid opgeven
Medewerkers kunnen via het eigen account de beschikbaarheid opgeven. Als er op het Dashboard wordt gekozen voor ‘Mijn rooster’, kan er aan de rechterkant via de groene vink beschikbaarheid worden opgegeven.

Wanneer er op een groene vink wordt geklikt wordt onderstaand scherm zichtbaar.

Beschikbaarheid aanvraag
In de aanvraag kunt u de datum aangeven die de aanvraag moet omvatten. Zo kan aangegeven worden of dit iedere week of periodiek voorkomt. Zo kan hier een tijd aan meegegeven worden en krijgt u de mogelijkheid voor een notitie. Voor een beschikbaarheid kopie van de afgelopen week vinkt u hier “Kopieer van een voorgaande week” aan.

Het rooster
Hier ziet u de beschikbaarheid in kleur terug. Groen voor beschikbaar en grijs voor onbeschikbaar. Wanneer een medewerker niet ingeroosterd wenst te worden, kan hiervoor afwezigheid voor worden aangevraagd.

Mobiele app
In de app is het opgeven van beschikbaarheid beperkt door de weergavemogelijkheden. De beschikbaarheid kunt u hier wel per dag opgeven.

Related Articles