Contract types

Iedere medewerker beschikt over een contract en daarbij over een contract type.
Deze types kunnen ingesteld worden onder: Instellingen > Medewerkers > Contract types.

Binnen een contract type zijn, door op het potlood te klikken, de volgende waarden in te stellen:

Naam: Wat de naam van het contract is.

Bereken plus min uren: Wanneer u plus- en min uren gaat bijgehouden vinkt u dit hier aan.

Vakantie-uren berekening: Hier kan aangegeven worden hoe de vakantie-uren opgebouwd moeten worden.

  • Op basis van de contracturen
  • Op basis van de gewerkte uren
  • Geen automatisch opbouw

In het geval van geen vakantie-uren opbouw kan gekozen worden om de vakantie-uren handmatig toe te voegen aan een medewerker, door middel van een correctie.

Salaris berekening:

  • Gewerkte uren
  • Contract uren

Afwezigheidsberekening: Het voorkeursveld dat vooraf ingevoerd wordt bij een afwezigheidsaanvraag.

  • Ingeroosterde uren
  • Contract uren

Wachturen aftrekken van: Waar de wachturen bij ziekte van dient te worden ingehouden.

  • Salaris
  • Vakantie-uren

Toeslagkaart: De toeslagkaart die van toepassing is op het contract type. De “Standaard” toeslagkaart staat op 100%.

Related Articles