Factuur instellingen

De factuur instellingen zijn te vinden onder: Instellingen > Abonnement > Instellingen.
Hier kan aangegeven worden hoe u de facturen wilt betalen en waar deze naar toe gestuurd dienen te worden.

De betalingen kunnen via automatische afschrijving of creditcard verlopen.

Daarnaast zijn onder Abonnement > Samenvatting alle verzonden facturen terug te zien met daarbij de betaalstatus.

Related Articles