Gewerkte uren handmatig registreren

Gewerkte uren kunnen worden geregistreerd onder het tabblad “Urenregistratie”.

Standaard worden de ingeroosterde diensten vanuit het werkrooster per dag gekopieerd naar de urenregistratie.
Deze instellingen kunt u wijzigen onder: Instellingen > Urenregistratie.
De ingeroosterde diensten komen terug in de urenregistratie met de status “Onbeslist”. Onbesliste uren zijn te herkennen aan de drie grijze puntjes aan de rechterkant. Door hier op te klikken en de uren te accoderen wordt dit een groen vinkje.

Hier kunnen de uren eventueel worden aangepast naar de daadwerkelijk gewerkte uren.
Staat een dienst niet in het werkrooster? Maar is deze wel gewerkt?
Dan kunnen de uren toegevoegd worden door op het groene, “+ Uren toevoegen” te klikken achter de naam van de medewerker.

Wanneer de gewerkte uren correct zijn ingevoerd, moeten de statussen van de diensten aangepast worden naar “goedgekeurd”. Dit kun je per dienst per werknemer doen, of de hele dag/afdeling in een keer door rechtsboven op ‘Goedgekeurd’ te klikken. Wanneer alle diensten zijn gecontroleerd en goedgekeurd kan de dag worden gesloten. Wanneer de dag is gesloten kunnen er geen aanpassingen meer worden doorgevoerd.

De urenregistratie kan gedaan worden door de leidinggevende of door de medewerkers zelf, afhankelijk van hoe de toegangsrechten zijn ingesteld.

Related Articles