Vakantie berekening

Vakantie-uren
Wanneer een medewerker voor u werkt heeft deze recht op vakantie. Zo kunt u op basis van contract uren of gewerkte uren de vakantie opbouw van de medewerkers bijhouden. De vakantie-uren in PersoneelsSysteem/HorecaSysteem, worden automatisch berekend en overzichtelijk weergegeven. Met de vakantie berekening kan zo voor iedere medewerker zijn huidige saldo, reserveringen en zijn eindsaldo inzichtelijk worden gemaakt.

Per contract type kan worden aangegeven of hier vakantie-uren opbouw voor moet plaatsvinden. De instellingen hiervoor kunt u vinden onder: Instellingen > Medewerkers > Contract types. U vind hier het contract met daarachter een potlood om wijzigingen aan te brengen. Het wijzigen gaat via onderstaand scherm.

  • Op basis van de contracturen
  • Op basis van de gewerkte uren
  • Geen automatisch opbouw

Voor de verwerking van de vakantie-uren geeft u aan hoe de opbouw moet gebeuren. Aan de hand van gewerkte uren, contract uren of geen berekening in het geval dat het bijvoorbeeld al in het salaris is opgenomen.

Vakantie-uren berekening
In het contract van de medewerker kunt u aangeven wat de vakantie opbouw per gewerkt uur dient te zijn. Deze gegevens kunt u vinden onder:

  • Medewerkers tabblad > “Klik op de desbetreffende medewerker” > “Contracten” > “Klik op het potlood naast het huidige contract”.

Zo komt u in het overzicht van het huidige contract van de medewerker. Via onderstaand scherm zijn er voor het  huidige contract wijzigingen aan te brengen. 

 

De vakantie opbouw wordt gedaan aan de hand van het de vakantie berekening.  Zo heeft de medewerker hierboven een vast contract en worden zijn vakantie-uren opgebouwd via contract uren.

In ons voorbeeld van een vast contract van 40 uur p/w en wanneer het aantal vakantiedagen per jaar bekend zijn kunnen wij deze vakantie berekening maken. Uitgangspunt situatie 25 vakantie dagen bij een 40 uren contract.

Standaard vakantie berekening, wanneer u het aantal vakantie dagen van uw medewerkers weet. Kan u in de tabel aflezen wat de bijbehorende vakantie berekening is.

Vakantie dagen                                         Vakantie berekening

20                                                                0,0769230769
21                                                                0,0807692308
22                                                                0,0846153846
23                                                                0,0884615385
24                                                                0,0923076923
25                                                                0,0961538462

Via de rekenmachine naast “Vakantie berekening” kan de vakantieopbouw exact worden berekend. Beheren van de vakantie-uren kan onder: Medewerkers > “Klik op de desbetreffende medewerker” > “Afwezigheid”. Hier vindt u de huidige stand en alle afwezigheidsaanvragen in een overzicht terug. Ook kan hier een nieuwe afwezigheid worden toegevoegd of een correctie worden opgevoerd.

Correctie vakantie-uren
Voor medewerkers kan er een correctie gedaan worden op de vakantie-uren. Aan de hand van een correctie kan een startsaldo opgevoerd worden. Ook is het mogelijk om net als bij de plus- en minuren deze mee te nemen in de verloning van de medewerker. In het tabblad van de medewerker onder “Afwezigheid” vind u “+ Correctie toevoegen”.

  • Correctie vakantie-uren.
  • Uitbetalen vakantie-uren.

U geeft hier de datum waarop het vakantie-uren saldo toegevoegd moet worden. Let op! Deze datum moet binnen het contract van de medewerker vallen. Bij een negatief saldo moet er een “-” min voor het saldo worden geplaatst. Wij raden aan om bij de correctie een notitie te maken.

Vakantie aanvragen

Medewerkers kunnen via de app of website vakantie aanvragen. Onder “Mijn afwezigheid” kunnen medewerkers een vakantie opgeven. Onder “Afwezigheid toevoegen” kunnen medewerkers direct een aanvraag indienen, in dit overzicht staat ook het huidige vakantie-uren saldo. 

        

Related Articles