Multifactor authenticatie

Multifactor authenticatie is een veiligere manier om voor u en uw medewerkers in te kunnen loggen. Zo kunnen u en uw medewerkers met behulp van een authenticator app een Multifactor authenticatie configureren voor uw account.

Authenticatie in twee stappen zorgt voor een extra beveiligingslaag. Wanneer ingesteld, dient u bij het inloggen van uw account naast uw wachtwoord een verificatiecode op te geven.

Authenticator app

Stap 1

Voor het instellen dient u een authenticator app voor uw smartphone te downloaden. U kunt hierbij gebruik maken van bijvoorbeeld:

Stap 2

Om de Multifactor authenticatie in te stellen dient u onder het, “Dashboard” > “Mijn login”, te kiezen voor “Authenticator app inschakelen”.

Het is ook mogelijk om dit voor uw medewerkers verplicht te stellen. Zo krijgt een medewerker bij het inloggen direct het configuratie scherm voor Multifacter authenticatie voor zich. Dit dient direct ingesteld te worden om toegang te krijgen tot het account.

Stap 3

Afhankelijk van de Authenticator app die gebruikt wordt dient u de QR code te scannen voor automatische configuratie of de code over te nemen in de Authenticator app.

Stap 4

Na bevestiging van de huidige code kunnen de instellingen worden opgeslagen.

Back-up instellen

Wij raden het sterk aan om een back-up e-mail in te stellen wanneer u gebruik maakt van Multifactor authenticatie. Zo kan deze gebruikt worden indien medewerkers geen toegang heeft tot zijn smartphone.

Een back-up e-mailadres kan worden ingesteld onder, “Dashboard” > “Mijn login”, “Backup instellingen invoeren”. Dit e-mailadres dient een ander e-mailadres te zijn dan waarmee de medewerker inlogt. Met een back-up e-mailadres kan een login link ontvangen worden om op deze manier toegang te verkrijgen tot het account.

Let op! Vanuit de Auteniticator app is het sterk aan te raden dat u hiervan de back-up code zorgvuldig bewaart. In het geval van verlies, diefstal of een kapotte telefoon is het bijvoorbeeld nog steeds mogelijk om via deze code de Multifactor authenticator uit te schakelen.