Pushberichten app.

Vanuit het systeem kunnen er verschillende pushberichten naar de medewerkers worden verstuurd. Wanneer de medewerker de mobiele app. heeft geïnstalleerd en eenmaal toestemming heeft gegeven kan een medewerker op de hoogte worden gesteld via een pushbericht.

Er zijn vier verschillende pushberichten beschikbaar.

  • Open diensten
  • Ruil verzoeken
  • Nieuwsberichten
  • Verzend rooster

Open dienst
In het rooster tabblad kunt u een dienst als open dienst roosteren. Wanneer u medewerkers uitnodigt voor deze dienst klikt u op het “potlood” van de open dienst in het rooster.

Wanneer u medewerker(s) voor deze open dienst uitgenodigd en “Medewerker op de hoogte stellen” aanvinkt krijgen de medewerker(s) zowel een e-mail als een pushbericht.

Ruil verzoeken
Medewerkers die ruil aanvragen doen, versturen hierbij naast een e-mail ook een pushbericht.

Nieuwsberichten
Bij het aanmaken van het nieuwsbericht in het tabblad “Nieuws” kan met het vinkje, “Verstuur bericht naar medewerkers” naast deze e-mail ook een pushbericht worden verzonden.

Verzend rooster
U kunt via “Verzend rooster” in het rooster tabblad een medewerker er op attent maken dat er wijzigingen zijn. Zo geeft u aan welke dag het betreft en welke medewerker u op de hoogte wil stellen. Rechts bovenin bevind zich, “+ Dienst toevoegen” en aan de rechterkant vind u dan een dropdown waar u dit kunt vinden.

Related Articles