Teams beheren

Team toevoegen
Een nieuw team kan worden toegevoegd via het rooster door aan de linkerkant op ‘Diensten/Teams’ te klikken en na het selecteren van ‘Teams’ te klikken op de groene + knop.

Vervolgens kunt u hier de team instellen en toevoegen.

  • Hier geeft u een naam aan het team.
  • Team niet tonen, zorgt er voor dat het team niet getoond wordt in het werkrooster en in de urenregistratie. Wel komen de medewerkers terug in de medewerkerslijst.
  • De volgorde is te bepalen waarin de teams getoond worden.
  • Als laatste kiest u de kleur van het team in het overzicht van het rooster.

Team wijzigen
Een team kan worden gewijzigd door op het team te staan dat gewijzigd dient te worden.
Wanneer u vervolgens op het potlood icoon klikt verschijnt er een venster waar u aanpassingen in kan doen.

Team verwijderen
Om een team te verwijderen klikt u op het potloodje en in het volgende scherm op de rode prullenbak.

Team inrichten
U kunt een medewerker in meerdere afdeling plaatsen door op een medewerker te klikken in het tabblad ‘Medewerkers’ en vervolgens op “Teams en toegangsrechten” te klikken.

Er verschijnt een overzicht van alle vestigingen en afdelingen.

Door in de kolom “Team” een team te selecteren, wordt de medewerker in het betreffende team geplaatst.
Lees verder…

Related Articles