Teams & toegangsrechten

 

Bijna alles in het systeem is te beheren via de teams & toegangsrechten. Zo kunnen functionaliteiten worden aangezet en mogelijkheden van gebruikers worden uitgebreid. Zo kunnen gebruikersgroepen worden toegevoegd en aan medewerkers worden toegekend.

Medewerker aan een afdeling koppelen
U kunt een medewerker in meerdere afdeling indelen door in het tabblad ‘Medewerkers’ op een medewerker te klikken  en vervolgens op “Teams en toegangsrechten” te klikken.

Er verschijnt een overzicht van alle vestigingen en afdelingen.

Door in de kolom “Team” een team te selecteren, wordt de medewerker in het betreffende team geplaatst. Een medewerker kan in meerdere teams worden ingedeeld, en in ieder team verschillende rechten hebben.

Toegangsrechten van een medewerker per afdeling
U kunt de toegangsrechten van een medewerker wijzigen door in ditzelfde scherm de betreffende vakjes aan te vinken.
Achter de teams kunnen de toegangsrechten geselecteerd worden die voor die betreffende afdeling en werknemer gelden. Op deze manier kan bijvoorbeeld worden aangegeven dat een medewerker beheerders rechten heeft in afdeling 1, en medewerkers rechten op afdeling 3.

Toegangsrechten instellen
Lees verder…

Related Articles