Vaardigheden

De vaardigheden kunnen aan medewerkers en diensten toegekend worden. Zo kan er in één oogopslag de medewerkers getoond worden die over de gevraagde vaardigheid beschikken. Ook wordt er een melding getoond wanneer een vaardigheid die een dienst vereist ontbreekt. Het toevoegen van vaardigheden kunt u via, “Instellingen” > “Medewerkers” > “Vaardigheden”. Hier voegt u eerst een vaardigheidsgroep toe vervolgd door een vaardigheid. Zo kunt u aangeven over welke vaardigheden de medewerker beschikt. Via het tabblad, “Medewerkers” klikt u op de desbetreffende medewerker en klikt op, “Wijzig”. Wanneer er in het rooster op de vaardigheden word gefilterd, is duidelijk te zien wie er geschikt is! In een dienst kan ook een vaardigheid worden opgenomen. In het rooster kunnen de standaard diensten via het potlood aangepast worden. Via de geavanceerde instellingen kunnen de verschillende vereiste vaardigheden aangevinkt worden. Er verschijnt een melding indien bij de medewerker de gevraagde vaardigheden ontbreekt.